تشخيص افتراقی ضايعات برجسته مخاط دهان

تشخیص دندان خراب در تهران

ضايعات برجسته مخاط دهان برحسب محل ابتلا

كام :

• آبسة اپيكالي
• توروس پالاتينوس
• هيپرپلازياي فيبرو اپي تليال
• تومورهاي خوش خيم و بدخيم غدد بزاقي مينور
• ساركوم Kaposi
• لنفوم

لثه:

• پيوژنيك گرانولوما
• فيبروم تحريكي
• فيبروم محيطي با كلسيفيكاسيون
• ژانت سل گرانولوماي محيطي
• پاروليس
• آبسه پريودونتال
• کیست لثه اي
• نئوپلاسمها (به خصوص ساركوم Kaposia، لنفوم در افراد آلوده به HIV)

گونه و لب:

• هيپرپلازيهاي فيبرواپي تليالي (فيبروم تحريكي)
• موكوسل
• نئوپلاسمهاي مزانشيمي
• اسكواموس سل كارسينوما
• وروكوكارسينوما
• نئوپلاسمهاي غدد بزاقي مينور

سطح دورسال و كناره طرفي زبان:

• فيبروم تحريكي
• لوزه زباني هيپرپلاستيك
• همانژيوم
• لنفانژيوم
• گرانولرسل تومور
• نئوپلاسماي مزانشیمي
• اسکواموس سل كارسينوما
• ضايعات گرانولوماتوز

سطح ونترال زبان و كف دهان:

• رانولا
• کیست درموييد
• کیست لنفواپي تليال و لوزه اكتوپيك
• نئوپلاسماي غدد بزاقي
• اسكواموس سل كارسينوما

ضايعات برجسته اي كه رنگ آنها ممكن است در تشخيص باليني مؤثر باشند:

الف) ضايعات برجسته زرد:

• ليپوما
• کیست لنفوايي تليال
• لنفانژيوم
• گرانولرسل تومور
• سيست لثه اي
• دانه هاي فوردايس

ب) ضايعات سياه، قهوه اي و خاكستري:

• نووس
• تومور نورواكتو درمال پيگمانته نوزادان
• ملانوم

ج) ضايعات سرخ، آبي و ارغواني:

• پيوژنيك گرانولوما
• ژانت سل گرانولوماي محيطي
• فيبروم محيطي باكلسيفيكاسيون (در مراحل اوليه)
• همانژيوم
• واريس
• هماتوم
• ساركوم کاپوزی
• موكوسل یا رانولا

ضايعات برجسته و متعدد مخاط دهان:

الف) ضايعات راكتيو:

• اپوليس فيشوراتوم
• بيماري Heck
• تومور حاملگي
• ژانت سل گرانولوما در مبتلايان به پركاري پاراتيروئيد
• فيبروم تحريكي
• كنديلوما آكومينا توم (زگيل مقاربتي)
• وروكا ولگارليس (به خصوص بر روی لب ودر اطراف دهان)
• هيپوپلازي پاپیلري كام

ب) نئوپلاسما:

• تومورهاي متاستاتيك
• ساركوم کاپوزی
• لنفوم

ج) ضايعات گرانولوماتوز

• بيماري Crohn
• ساركوييدوز

د) اختلالات تكاملي:

• توروس و اگزوستوز
• لنفانژيوم
• همانژيوم (با يا بدون ارتباط با سندرومهاي آنژيو ماتو)

هـ) ضايعات ناشي از تجمع مواد:

• آميلوييدوز
• کيست رويشي
• کيست لنفواپي تليال
• ليپوييد پروتئينوزيس

و) سندرومهاي ژنتيكي خاص:

• بيماري Darrier
• توبروس اسلكروزيس
• سندرم Cowden
• نوروفيبروماتوز
• MEN نوع II

 

منبع: دندانپزشکی فرایش

مقالان محبوب 

دندانپزشکی با لیزر

0 نظر

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*