عصب کشی

 • عصب کشی دندان با لیزر

  عصب کشی دندان با لیزر

  با پوسیده شدن دندان و پیشرفت پوسیدگی به ریشه و عصب دندان ، منجر به عفونت بافت زنده ی...

  0
  0
 • هزینه عصب کشی دندان

  هزینه عصب کشی دندان

  از غیر قابل تحمل ترین درد ها میتوان به درد دندا اشاره کرد .که برای همه دردناک است و...

  0
  0